เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100509
หมายเลขทรัพยากรi00225635
บาร์โค้ดARIT00003411
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0