เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100730
หมายเลขทรัพยากรi00226162
บาร์โค้ดARIT00003203
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า22 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0