เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098503
หมายเลขทรัพยากรi00225446
บาร์โค้ดARIT00003197
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า3 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0