เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100415
หมายเลขทรัพยากรi00225386
บาร์โค้ดARIT00002838
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า2 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2