เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100253
หมายเลขทรัพยากรi00225089
บาร์โค้ดARIT00002633
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า21 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0