เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100529
หมายเลขทรัพยากรi00225694
บาร์โค้ดARIT00002622
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า10 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0