เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100529
หมายเลขทรัพยากรi00225693
บาร์โค้ดARIT00002621
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า10 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0