เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099824
หมายเลขทรัพยากรi00224561
บาร์โค้ดARIT00002538
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0