เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100090
หมายเลขทรัพยากรi00224797
บาร์โค้ดARIT00002520
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า18 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0