เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100068
หมายเลขทรัพยากรi00224746
บาร์โค้ดARIT00002506
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า18 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0