เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100214
หมายเลขทรัพยากรi00225024
บาร์โค้ดARIT00002478
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า20 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4