เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099406
หมายเลขทรัพยากรi00223903
บาร์โค้ดARIT00002431
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า4 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0