เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100067
หมายเลขทรัพยากรi00224745
บาร์โค้ดARIT00002407
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า18 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0