เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099432
หมายเลขทรัพยากรi00223936
บาร์โค้ดARIT00002177
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า4 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4