เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00018003
หมายเลขทรัพยากรi00224549
บาร์โค้ดARIT00002103
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า13 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0