เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099368
หมายเลขทรัพยากรi00223862
บาร์โค้ดARIT00002069
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า3 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0