เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099800
หมายเลขทรัพยากรi00224547
บาร์โค้ดARIT00001352
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า13 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1