เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097951
หมายเลขทรัพยากรi00222192
บาร์โค้ดARIT00001153
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า19 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1