เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100586
หมายเลขทรัพยากรi00225859
บาร์โค้ดARIT00000814
เล่ม6
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0