เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100586
หมายเลขทรัพยากรi00225858
บาร์โค้ดARIT00000813
เล่ม 4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0