เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097567
หมายเลขทรัพยากรi00221813
บาร์โค้ดARIT00000722
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า10 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม7