Not found
Title การบริหาร การจัดการทรัพยากรและการทำเหมืองแร่ตามบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช, อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ.
Author พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
Published กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Detail จ, 175 หน้า ; 26 ซม
Subject
 
 
Added Author อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (HSM)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ERIC)
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed