Not found
Title รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง, ผู้ช่วยวิจัย: พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง และ วรชาติ มอแปล.
Author จามะรี เชียงทอง
Published เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
Detail xvi, 243 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ชม
Subject
 
 
 
 
 
 
Added Author พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง
  วรชาติ มอแปล
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed