Not found
Title การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / แสน รุ่งเรือง
Author แสน รุ่งเรือง
Published อุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail [106] แผ่น ; 30 ซม
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed