Not found
Title การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน / จริน แก้วอินแสง
Author จริน แก้วอินแสง
Published อุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail [116] แผ่น ; 30 ซม
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed